W bieżącym roku ze względów na sytuacje związaną z wirusem COVID-19 zdecydowaliśmy się na organizację turnieju na piasku. Mistrzostwa odbędą się w Warszawie na terenie klubu Monta Beach Volley Club w dniu 21.08.2021r.

W zawodach mogą brać udział drużyny reprezentujące okręgową izbę aptekarską, województwo lub firmę farmaceutyczną przy czym nie ma ograniczenia ilości drużyn przypadających na region. Szacunkowa liczba uczestników ok 100 osób.